Hitan poziv: (+381)064 130 7516

Auto dijagnostika

Dijagnostika je pojam koji opisuje proces definisanja bolesti i patološkog stanja, odnosno proces koji vodi do dijagnoze bolesti. Autodijagnostika, kao što i sama reč kaže ima za cilj da otkrije i definiše „bolest“, odnosno kvar na automobilu. Prvi kompjuterski sistem za autodijagnostiku izašao je 80-tih godina prošlog veka. Taj sistem je mogao da konstatuje kvar vozila, bez detaljnije analize i prikaza konkretnih rezultata, odnosno dijagnoze. Razvojem kompjuterske tehnike i sistema, tehnologija koja se koristila u autodijagnostici je uznapredovala. Danas su ti sistemi gotovo nepogrešivi kada je u pitanju identifikacija i detaljna analiza kvara na automobilu.